Handbuch der tschechischen Grammatik


beteiligt am Projekt im Rahmen des Instituts für Tschechische Sprache der Masaryk-Universität Brno; 1995 bis 1996 durch Grantová agentura České republiky gefördert

 

Publikation:

Karlík, Petr/Nekula, Marek/Rusínová, Zdena (eds.) (1995, 21996 ... 2001): Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

 • Rezensionen:
 • Josef VINTR, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch 42, 1996, 260–266.
 • Norbert NÜBLER, in: Anzeiger für Slavische Philologie 24, 1996, 147–160.
 • Peter KOSTA – Annette MUSCHNER, in: Zeitschrift für Slawistik 42, 1997/2, 234–245.
 • Snjezana KORDIŠ, in: Strani jezici 27, 1998/3-4, 240–242.
 • Galina Pamfilovna NEŠČIMENKO, in: Voprosy jazykoznanija 2000/1, 121–134.
 • Ján HORECKÝ, in: Jazykovedný časopis 47, 1996/2, 128–131.
 • Ludmila UHLÍŘOVÁ, in: Slavia 65, 1996, 495–504.
 • Jan BALHAR, in: Universitas, 1996/2, 67–68.
 • František ŠTÍCHA, in: Naše řeč 79, 1996/5, 252–265.
 • Jarmila PANEVOVÁ, in: Jazykovědné aktuality 33, 1996/3-4, 20–33.
 • Stanislav ŽAŽA, in: SPFFBU, A 44, 1996, 151–157.
 • Jitka CVEJNOVÁ, in: Metodické listy 2, 1996, 38–41.
 • Jan HORÁK, Svatopluk PASTYŘÍK, Miroslav VONDRÁČEK, Jiří ZEMAN, in: Češtinář 5, 1996/7, 133–149.

Startseite | Anmeldung | Anfahrt | Impressum 
Suche
  

Aktuelles


Herbstlese(n) 2017
[mehr]

Praktikum in der Ackermann-Gemeinde Prag
[mehr]

Stipendijní pobyt na katedře českého jazyka na Západočeské univerzitě v Plzni
[mehr]

Kontakt

 

Universität Regensburg

Bohemicum Regensburg - Passau

93040 Regensburg

 

Sekretariat: PT 3.1.17 (vormittags)

 

Tel.: +49 (0)941/943 3525

Fax: +49 (0)941/943 1861
E-Mail