Übersetzungen


2002: Übersetzerprämie des Österreichischen Bundeskanzlers für die Übersetzung von T. Bernhards Holzfällen

1998: Übersetzerprämie für kreative Übersetzung von T. Bernhards Die Ursache – Der Keller – Die Kälte – Ein Kind im Rahmen Josef Jungmann Preises für das Jahr 1997 (Obec překladatelů ČR)

1991: Jiří Levý Preis für Übersetzung der Prosa von M. Gregor-Dellin für das Jahr 1990, Obec překladatelů (Svaz českých překladatelů)

1989: Jiří Levý Preis für Übersetzung der Lyrik von H. C. Artmann und der Prosa von T. Bernhard für das Jahr 1988, Svaz českých překladatelů

 

46. Peter Auer: Jazyková interakce. Praha: NLN, 2014; von Marek Nekula wurden Texte über L. Wittgenstein, J. L. Austin, J. R. Searle, H. P. Grice, C. Geertz, M. Foucault übertragen. 

45. Jiří Kolář: Vielleicht etwas, vielleicht nichts. - In: Tieze, Agnes (Hg.), Jiří Kolář 1914-2002: Collagen. Katalog der Ausstellung. Köln: Wienand, 2013, 105-107. (mit Renata Sirota-Frohnauer)

44. Tomáš Kafka: Die Verwandlung. - In: A. Fischerová, M. Nekula (Hgg.), Ich träume von Prag: Deutsch-tschechische literarische Grenzgänge. Passau: Stutz 2012, 203-209. 

43. Petr G. Bogatyrev (2011): Funktional-strukturale Ethnographie in Europa: Texte aus den 1920er und 1930er Jahren zu Brauchtum, Folklore, Theater und Film. Herausgegeben von K.-H. Ehlers und M. Nekula mit einem Vorwort von K. Braun. Übersetzungen aus dem Tschechischen, Slowakischen und Russischen von Marek Nekula und K.-H. Ehlers. Heidelberg: Universitätsverlag Winter (= Slavica). 

42. Maxim Biller: Když přijde kocour. – In: Host 21, č. 9, 2005, 64-68.

41. Viereck, W./Viereck, K./Ramisch, H.: Anglický jazyk. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2005. (mit Andrea Malá)

40. Brandes, D: Exil v Londýně 1939-1943. Velká Británie a vlády Československa, Polska a Jugoslávie od počátku války do teheránské konference. Praha: Karolinum 2003. (mit A. Opletalová)

39. Bernhard, T.: Jauregg. Dva vychovatelé. Čepice. Atašé z francouzského velvyslanectví. – In: T. Bernhard, Je to komedie? Je to tragédie? Povídky. Praha, Prostor 2003, 50-94, 113-119. (2. Auflage 2008)

38. Mommsen, H./Kováč, D./Malíř, J./Marková, M.: První světová válka a vztahy mezi Čechy, Slováky a Němci. Brno: Matice moravská 2000.

37. Bernhard, T.: Mýcení. Praha: Mladá fronta 1999. 2. Auflage Praha: Prostor 2009.

35. Kafka, F.: Povídky I [mit V. Kafka, V. Koubová, J. Čermák] Praha: Nakladatelství F. Kafky 1999, 281-332. (= Dílo Franze Kafky / Franz Kafkas Werk, hg.v. K. Krolop, J. Čermák, V. Maidl, M. Nekula, J. Stromšík. Bd. 1)

34. Kafka, F.: Tschechische Texte und Fragmente. – In: Franz Kafka. Briefe. 5 Bd. Kritische Kafka-Ausgabe. Hg.v. H.-G. Koch. Frankfurt/M.: Fischer Verlag. Bd. 1 (1999), Bd. 2 (2001), Bd. 3 (2005), Bd. 4 (2013). Frankfurt/M.: S. Fischer.

33. Tugendhat, E.: Tři přednášky o problémech etiky. Praha: Mladá fronta 1998. (= Váhy)

32. Kafka, F.: Zámek. Praha: Nakladatelství F. Kafky 1997, 357-411. (= Dílo Franze Kafky / Franz Kafkas Werk, hg.v. K. Krolop, J. Čermák, V. Maidl, M. Nekula, J. Stromšík. Bd. 6)

31. Bernhard, T.: Obrys jednoho života. Praha, Mladá fronta 1997. (2. Auflage 2008)

30. Jakobson, R.: Prinzipien der strukturalen Analyse. [mit K.-H. Ehlers] – In: Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 6, 1996, 201-218.

29. Maidl, V. (Hg.): Znovuobjevená Šumava / Der wiederentdeckte Böhmerwald. Klatovy: Dragon Press 1996. 165 S. (mit V. Maidl u. S. Höhne)

28. Höhneho Recenze Hartmuta Schrödera (Hg.): Fachtextpragmatik. Tübingen (Narr) 1993. – In: Slovo a slovesnost 56, 1995, 305–311.

27. Valentin, K.: Je to všechno v alotrii aneb Tingl-tangl. (K. Valentin, Auswahl, mit J. Balvín u. L. Kundera) Uvedeno v divadle „Husa na provázku“, Brno 1995.

26. Searle, J. R.: Mysl, mozek a věda. Praha, Mladá fronta 1994. (= Váhy)

25. Nickel, J.: Vloupání. (mit Z. Nekulová) Český rozhlas, Vltava, duben 1994.

24. Nadler, J.: Vůdčí myšlenky. – In: Světová literatura 39, 1994/2, 197-199.

23. Pedretti, E.: Něco neškodného. – In: Světová literatura 39, 1994/3, 129-147.

22. Watzlik, H.: „O Böhmen!“ – In: Světová literatura 39, 1994/2. (mit Z. Nekulová)

21. Grünbein, D.: Básně. – In: Světová literatura 39, 1994/3, 159-164.

20. Gstrein, N.: Jeden. – In: Světová literatura 38, 1993/5, 95-100.

19. Biller, M.: Harlem Holocaust. – In: Světová literatura 38, 1993/2, 34-51.

18. Broch, H.: Frana. – In: Světová literatura 38, 1993/6, 56-57.

17. Calvová, Ch.: Amok. (mit Zuzana Nekulová) Český rozhlas, Vltava, listopad 1993.

16. Eibel, S.: Sestra. Český rozhlas, Vltava, prosinec 1993.

15. K.-H. Ehlers: Vývoj pojmu a metaforiky systému u J. N. Tyňanova. – In: Slovo a slovesnost 54, 1993, 41–50.

14. Frisch, M.: Montauk. – In: Světová literatura 38, 1993/5, 154-159.

13. Menasse, R.: Blahé to časy, zkažený svět. – In: Světová literatura 38, 1993/5, 93-95.

12. Pedretti, E.: Něco neškodného, prosím. Český rozhlas, Vltava, červen 1993.

11. Kühn, D.: Goldbergovské variace. Československý rozhlas, Vltava, únor 1992.

10. Müller, H.: Popis jednoho obrazu. Československý rozhlas, Vltava, září 1992.

9. Pedretti, E.: Se psy a dětmi jen na vodítku. – In: Literární noviny 3, 1992/4, 11.

8. Wittgenstein, L.: Rozličné poznámky. Praha, Karolinum 1991; Praha, Mladá fronta 1993. (= Váhy)

7. Bernhard, T.: Těžký život Rakušana. – In: Literární noviny 2, 1991/9, 12.

6. Bernhard, T.: Bernhardova próza. – In: Světová literatura 36, 1991/2, 66-75.

5. Bernhard, T.: Čepice. Československý rozhlas, Vltava, říjen 1991.

4. Kafka, F.: Deníky. – In: Střední Evropa. Revue pro středoevropskou kulturu a politiku, 1991/20, 150-156.

3. Gregor-Dellin, M.: Možnosti jedné cesty. – In: Trans 1, 1990/ 1, 11-14.

2. Pedretti, E.: Hadi. – In: Literární noviny 1, 1990/33, 11.

1. Wittgenstein, L.: Zaznamenané myšlenky L. Wittgensteina. – In: Světová literatura 35, 1990/1, 13, 16, 111, 152, 241, 255.

Startseite | Anmeldung | Anfahrt | Impressum 
Suche
  

Aktuelles


Herbstlese(n) 2017
[mehr]

Praktikum in der Ackermann-Gemeinde Prag
[mehr]

Stipendijní pobyt na katedře českého jazyka na Západočeské univerzitě v Plzni
[mehr]

Kontakt

 

Universität Regensburg

Bohemicum Regensburg - Passau

93040 Regensburg

 

Sekretariat: PT 3.1.17 (vormittags)

 

Tel.: +49 (0)941/943 3525

Fax: +49 (0)941/943 1861
E-Mail